Jdi na obsah Jdi na menu
 


400 metrů štafetový běh s překážkami CTIF

4. 6. 2008

400 metrů štafetový běh s překážkami CTIF

Štafetový běh provádí 9 závodníků. Doba na přípravu družstva k pokusu je 5 min.
Délka dráhy pro štafetový běh měří 400 metrů a je rozdělena do 9 dráhových úseků. Běžecká dráha je vyznačena startovní a cílovou čarou. Šířka běžecké dráhy musí být nejméně 1,2 metry.

Provedení diciplíny
Před odstartováním štafety musí všichni soutěžící stát ve svém úseku.

1. úsek dráhy – na pokyn startéra vybíhá 1. člen družstva. U značky 20 m překoná žebříkovou stěnu, přičemž musí ruce uchopit alespoň třetí a čtvrtou příčku a nohy šlápnout na první a druhou příčku. To platí jak pro výstup, tak i pro sestup. Na levém konci žebříkové stěny (ve směru běhu) je položena štafeta (půlspojkou směrem k žebříkové stěně), kterou soutěžící zdvihne a po proběhnutí svého úseku ji předá do úrovně 37,5 m druhému členu družstva.

2. úsek dráhy – Převezme štafetu a po proběhnutí svého úseku předává třetímu členu družstva

3. úsek dráhy – Soutěžící převezme štafetu, u značky 70 m uchopí tam postavenou hadici s nosičem a odloží ji na podložku. Žádná část hadice ani nosiče, kterým je hadice opatřena, nesmí podložku přesahovat. Po splnění tohoto úkolu předá štafetu do úrovně 125 m dalšímu členu družstva.

4. úsek dráhy – Soutěžící převezme štafetu a po proběhnutí svého úseku předává pátému členu družstva.

5. úsek dráhy – Soutěžící převezme štafetu a musí podběhnout laťku, aniž by ji shodil. Shodí-li laťku, má možnost znovu tuto laťku usadit a znovu ji překonat.

6. úsek dráhy – Soutěžící převezme štafetu a pak překoná vrchem lehkoatletickou pře-kážku. Shodí-li překážku, má možnost ji znovu postavit a musí ji znovu překonat.

7. úsek dráhy – Soutěžící převezme štafetu, běží k R PHP, uchopí jej a přenese k odkládací desce, na kterou jej postaví. Spadne-li R PHP před předáním štafety, musí jej soutěžící znovu postavit na desku.

8. úsek dráhy – Soutěžící převezme štafetu do úrovně 325 m a po proběhnutí svého úseku ji předá do úrovně 365 m dalšímu členu družstva.

9. úsek dráhy – Soutěžící převezme štafetu, doběhne k hadicím, tyto spojí, připojí k rozdělovači a s napojenou proudnicí – štafetou (pouze proudnici lze spojovat za běhu) proběhne cílem tak, že viditelně drží buď proudnici nebo hadici. Odpojit proudnici v cíli může až na pokyn rozhodčího. Pořadí spojování hadic a připojení k rozdělovači je libovolné. Při napojování hadice na rozdělovač nesmí být tento nesen.

Celá disciplína je ukončena až tehdy, kdy soutěžící na 9. úseku proběhne cílovou čarou s nářadím.
Hadice s nosičem, PHP a hadice s rozdělovačem se smí soutěžící dotknout až po převzetí štafety.

Trestné body (1 tb.=1 sekunda):
a) nesprávné spojení spojek (hadice, rozdělovač, proudnice) za každý případ 10 tb.
b) nesprávně překonaná překážka nebo nesprávně provedený úkon (provedený jinak než je popsáno ve Směrnici) za každý případ 10 tb.
c) vyšlápnutí z dráhy oběma nohama za každý případ 10 tb.

Pokus je neplatný:
a) nenastoupí-li všichni soutěžící ve stanovených úsecích
b) dopustí-li se dvou chybných startů
c) pokud poslední soutěžící nedosáhne cílové čáry
d) nebyla-li proudnice – štafeta řádně přenesena přes cíl
e) nebyla-li štafeta předávána v předepsaném pořadí a v předávacím území
f) překáží-li soutěžící v průběhu plnění disciplíny nebo při opouštění své dráhy ostatním soutěžícím
g) Nedokončí-li soutěžící disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla započata
h) neprotne-li soutěžící v případě použití el. časomíry cílový paprsek časomíry
i) pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná osoba
j) neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze

zdroj: uvaly.oshpv.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

400 metrů

(kristýna štastná, 1. 11. 2008 10:02)

já sem to už běžela a je to super ale vždycky sem musela běžet to co sem nechtěla a to mě nejvíc štvalo ale ted se nenechám.